Czym jest METYLACJA?

Bez wchodzenia w techniczne szczegóły metylacja to dodanie grupy metylowej (węgiel plus trzy atomy wodoru) to innej cząsteczki. Usunięcie takiej grupy nazywamy demetylacją. Obrazowo można to przedstawić jako miliony włączników/wyłączników w komórkach, które kontrolują wiele procesów, od odpowiedzi na stres, przez tworzenie energii z pożywienia, do chemii mózgu i detoksyfikacji To jest właśnie metylacja i demetylacja Grupy metylowe kontrolują: - odpowiedź na stres (reakcja uciekaj albo walcz) - produkcję i recykling glutationu - najważniejszego antyutleniacza w organizmie - detoksyfikację hormonów, związków chemicznych i metali ciężkich - odpowiedź immunologiczną - ekspresję genów i naprawę DNA - neuroprzekaźniki - produkcję energii - naprawę komórek uszkodzonych przez wolne rodniki' - produkcję komórek T, zwalczanie infekcji Jeżeli ilość grup metylowych w organizmie jest niewystarczająca albo zaburzony jest cykl metylacyjny przebieg każdego z tych procesów może być zakłócony. Badania pokazują również związek między niesprawną metylacją a chorobami autoimmunologicznymi METYLACJA I GLUTATION: Usprawnianie metylacji jest ważne dla każdego, ale szczególnie istotne jest w przypadku kiedy masz choroby autoimmunologiczne. Jednym z powodów jest rola metylacji w procesie tworzenia i recyklingu glutationu. Glutation bezpośrednio neutralizuje wolne rodniki, redukuje stany zapalne a także pomaga innym antyutleniaczom jak witamina C czy kwas liponowy Glutation zawiera grupy tiolowe, które są takim "lepem" dla toksyn i metali ciężkich i transportują je poza organizm. A to oznacza, że glutationu chcemy mieć dużo :) W idealnych warunkach organizm sam tworzy glutation z cysteiny, glicyny i glutaminy, później przekształca go z formy utlenionej w zredukowaną. W takich idealnych warunkach organizm wytwarza odpowiednią ilość glutationu do przetworzenia wszystkich toksyn na jakie jesteśmy narażeni. Jednakże w przypadku kiedy cykl metylacyjny jest zaburzony lub jesteśmy narażeni na duże skażenia możemy spodziewać się chorób Jak usprawnić metylację? Poniżej są naturalne sposoby na usprawnienie metylacji: 1. Jedz zielone surowe warzywa liściaste Jedzenie surowych ciemnozielonych warzyw liściastych codziennie dostarcza naturalnych folianów (donor grup metylowych) niezbędnych dla prawidłowej metylacji. Upewnij się, że zjadasz co najmniej dwa kubki takich liści codziennie 2. Pamiętaj o witaminach z grupy B 3. Wspieraj metylację dzięki suplementom Pamiętaj aby mieć odpowiedni poziom magnezu i cynku, które wspierają metylację 4. Bierz probiotyki Pamiętaj, że dobre bakterie pomagają produkować i wchłaniać witaminy z grupy B 5. Zredukuj stres, spożycie alkoholu, palenie tytoniu i narażenie na toksyny METYLACJA I MTHFR: Nieefektywny enzym MTHFR może powodować obniżony proces metylacji, spowodowany brakiem aktywnych folianów i ich konwersji. Podobnie, niskie foliany oznaczają niższą konwersję do grup metylowych (przez szereg procesów), które później używane są m.in. przez metyltransferazy do metylowania niektórych związków. Dodatkowo polimorfizm MTHFR C677T często powoduje podniesienie poziomu homocysteiny. Wysoki poziom homocysteiny, która nie może być przekształcona w metioninę jest niebezpieczny. Choroby przewlekłe, które swoje źródło mają w niewystarczającej metylacji, niedoborze enzymów czy nadmiarze metabolitów pośrednich są częste. Niektóre symptomy niewystarczającej metylacji: - zaburzenia obsesyjno kompulsywne - częste bóle głowy - niektóre fobie - przewlekla depresja - myśli samobójcze - uzależnienia - urojenia - izolacja społeczna - bulimia Jednakże overmetylacja (histapenia) również może się zdarzyć. Overmetylacja to nadmiar grup metylowych, który skutkuje wysokim poziomem serotoniny i dopaminy, która mogą spowodować dolegliwości natury psychologicznej. Niektóre możliwe objawy histapenii: - frustracja - sucha skóra - nadaktywność - złość - problemy ze snem - zespół niespokojnych nóg - niska motywacja   CYKL METYLACYJNY: Cykl metylacyjny to zespół kilku genów i enzymów, które grają istotną rolę w wielu procesach metabolicznych. Kluczowe geny kodujące enzymy zaangażowane w cykl metylacyjny to: gen MTHFR: koduje enzym enzym zaangażowany w przekształcenie 5,10-MTHF do 5-MTHF gen BHMT: koduje enzym zaangażowany w transfer grupy metylowej do produkcji metioniny z homocysteiny. BHMT może również produkować metioninę z choliny i TMG jako "ścieżka zapasowa" w nerkach i wątrobie gen CBS: koduje enzym który przekształca homocysteinę i serynę do cystationiny w obecności witaminy B jako kofaktora. Cystationina później jest przekształcana do cysteiny, dalej biorąc udział w syntezie glutationu gen MTR: koduje syntazę metioniny, enzym zaangażowany w syntezę metioniny z homocysteiny z witaminą B12 jako kofaktorem gen MTRR: koduje enzym reduktazę syntazy metioninowej katalizujący reakcję metylacji kofaktora enzymu syntazy metioninowej, którym jest kobalamina. Donorem grupy metylowej jest S-adenozylometionina (SAM). Żródła: http://mthfr.net/mthfr-mutations-are-more-than-high-homocysteine/2011/09/20/ http://mentalhealthdaily.com/2015/03/21/undermethylation-vs-overmethylation-causes-symptoms-treatments/ http://www.mindbodygreen.com/0-18245/methylation-why-it-matters-for-your-immunity-inflammation-more.html https://www.mthfrsupport.com.au/what-is-methylation/