DRD2, dopamina i wybory żywieniowe

Dopamina jest jednym z kluczowych neuroprzekaźników w mózgu, gdzie kontroluje m.in.:

 

- Motywację i nagrodę

- Kreatywność

- Ruch

- Więź społeczną

 

Gen DRD2 koduje receptor dopaminy D2 - jeden z kilku ważnych typów receptorów dopaminy, które regulują aktywność tego neuroprzekaźnika. W przeciwieństwie do innych głównych typów receptorów dopaminy, receptory D2 działają hamująco. Oznacza to, że posiadanie większej liczby tych receptorów na ogół skutkuje niższą ogólną aktywnością dopaminy w mózgu i odwrotnie. Gen DRD2 koduje receptor D2 znajdujący się głównie w szlakach nagrody w naszym mózgu.

 

Funkcja receptora D2 i zachowania żywieniowe:

Nawyki żywieniowe w dużym stopniu zależą od „satysfakcjonujących” efektów jedzenia. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że dopamina odgrywa kluczową rolę w przyjmowaniu pokarmu i zachowaniach żywieniowych za pośrednictwem receptorów D2

Niektórzy naukowcy twierdzą, że uzależnienie od smacznego, wysokoenergetycznego jedzenia może wyzwalać niektóre z tych samych mechanizmów związanych z uzależnieniami  (choć w mniejszym stopniu). Te wysoce „satysfakcjonujące” pokarmy mogą powodować uwalnianie przez mózg dużych ilości dopaminy, co może „nadmiernie stymulować” szlaki nagrody w mózgu. Ostatecznie ta silna, długotrwała stymulacja dopaminowa może spowodować zmniejszenie całkowitej liczby receptorów D2 w mózgu

Zaburzenia odżywiania i zachowania uzależniające są związane z upośledzoną sygnalizacją receptorów dopaminy D2.

Jeśli chodzi o wpływy genetyczne funkcji receptora D2 większość badań skupiała się na jednym SNP: rs1800497. Według pięciu badań klinicznych z udziałem ponad 1300 uczestników, allel A koreluje z wyższą preferencją dla:

- Węglowodanów (zwłaszcza cukru)

- Fast foodów

- Wysokotłuszczowych, smażonych potraw

Co ciekawe, efekty te wydają się być niezależne od wieku, płci i pochodzenia etnicznego.

Ten sam wariant genetyczny został powiązany z innymi problemami związanymi z dopaminą, takimi jak zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych i zachowania impulsywne

Aby potencjalnie przeciwdziałać negatywnym wariantom DRD2 i zmniejszyć apetyt na jedzenie, unikaj wysoko przetworzonych i „szybkich” potraw, które często są bardzo bogate w cukier i tłuszcz, zwiększ spożycie białka (tyrozyna jest niezbędna do produkcji dopaminy), ćwicz regularnie. Znajdź sobie hobby, które będzie dobrze działało na Twój układ nagrody

How Dopamine Genes May Be Influencing Your Eating Behavior (DRD2), Aleksa Ristic, MS, SelfDecode