Kwas foliowy w dużych dawkach zwiększa ryzyko rozwoju autyzmu u dzieci?

Pojawiają się nowe doniesienia na temat ryzyka związanego z suplementacją wysokich dawek syntetycznego kwasu foliowego w ciązy, sugeruje się że mogą mieć one wpływ na rozwój autyzmu u dziecka (jako jeden z czynników) "ciągłe wysokie poziomy suplementacji folic acid w czasie ciąży mogą nie być potrzebne i nie są pozbawione ryzyka. Rola folianów w syntezie nukleotydów i reakcjach metylacji jako dawcy metylu ma fundamentalne znaczenie dla praktycznie wszystkich aspektów rozwoju i zdrowia. Jednak nieoczekiwanie wysokie poziomy FA mogą mieć niezamierzone implikacje dla prawidłowego metylowania DNA w czasach szybkiego podziału komórek, takiego jak rozwój prenatalny. Wyniki Barui i współpracowników w latach 2014–2016 (przegląd powyżej) wyraźnie dokumentują potencjał wysokiej suplementacji FA w celu zmiany funkcjonowania genomu i wpływania na zachowanie. Pomysł, że dodanie kwasu foliowego do zapasów żywności może mieć niezamierzone konsekwencje, został sformułowany już w 2005 r., A konkretnie spekulowano, że ma on znaczenie dla wzrostu autyzmu w 2011 r. [18]. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ostatnich badań nad suplementacją FA sugerują, że suplementacja może mieć niezamierzone negatywne konsekwencje, a selektywne nadmierne spożycie jednego rodzaju witaminy może potencjalnie negatywnie wpływać na aktywność metaboliczną. Za: Brain Sci. 2017 Nov; 7(11): 149. "Is High Folic Acid Intake a Risk Factor for Autism?—A Review" Darrell Wiens, and M. Catherine DeSoto 18. Leeming R.J., Lucock M. Autism: Is there a folate connection? J. Inherit. Metab. Dis. 2009;32:400–402. doi: 10.1007/s10545-009-1093-0