Polimorfizmy FKBP5, przemoc w dzieciństwie i objawy PTSD

Polimorfizmy w genie FKBP5 mogą w przypadku narażenia na przemoc w dzieciństwie zwiększać ryzyko wystąpienia objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD). Celem tego badania było zbadanie związku czterech wcześniej zidentyfikowanych polimorfizmów FKBP5 z przypuszczalnym ryzykiem (rs9296158, rs3800373, rs1360780, rs947008), korelacji narażenia na przemoc w dzieciństwie i objawów PTSD w ciągu całego życia, w tym współczesnych fenotypowych modeli objawów PTSD. Wyniki tego badania wskazują, że polimorfizmy FKBP5 w przypadku narażenia na przemoc w dzieciństwie mogą przyczyniać się do podatności na objawy PTSD

"FKBP5 polymorphisms, childhood abuse, and PTSD symptoms: Results from the National Health and Resilience in Veterans Study"