polimorfizmy GAD1, ich wpływ na poziom GABA oraz funkcje GABA

"występowanie zaburzeń depresyjnych, zespołu lęku uogólnionego, agorafobii, lęku społecznego oraz lęku panicznego mogą być związane z nieprawidłowośœciami neurotransmisji GABAergicznej wynikającymi z mutacji genu GAD1" 1) GAD1 czyli Dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD, glutamate decarboxylase) jest enzymem (EC 4.1.1.15) katalizującym alfa-dekarboksylację kwasu glutaminowego. Produktem reakcji jest kwas gamma-aminomasłowy. Kwas γ-aminomasłowy (GABA) jest głównym hamującym neuroprzekaźnikiem ośrodkowego układu nerwowego Znane są zaburzenia funkcjonowania dekarboksylazy glutaminianowej mające podłoże immunologiczne. Obecność przeciwciał anty-GAD ma prawdopodobnie pewien wpływ na niszczenie komórek trzustkowej wyspy Langerhansa w cukrzycy, jednak przy-padkiem lepiej obrazującym skutki obniżonej aktywności GAD jest tzw. zespół uogólnionej sztywności (SPS, Stiff Person Syndrome), opisany po raz pierwszy w 1956 roku przez Moerscha i Woltmana. Ta rzadka choroba ośrodkowego układu nerwowego charakteryzuje się sztywno-ścią mięśni oraz nieregularnie występującymi, bolesnymi skurczami pojawiającymi się w sytu-acjach stresowych lub wywołanymi bodźcami słuchowymi. Pojawiają się również hipotezy na temat związku przeciwciał anty-GAD ze skroniową epilepsją oporną na działanie leków 2) W organizmie GABA jest przede wszystkim odpowiedzialna za ograniczenie nadmiernego pobudzenia układu nerwowego, a dzięki temu łatwiejsze radzenie sobie ze stresem. Gdy komórki GABAergiczne pracują prawidłowo można zaobserwować właściwy rytm mózgu. Ten właściwy rytm objawia się w odpowiedzialnym i przemyślanym zachowaniu, nie pojawiają się niespokojne reakcje. Nie sposób zapomnieć o zbawiennym wpływie GABA na nastrój oraz na prawidłowy sen. Poprzez współdziałanie z przysadką mózgową odpowiada także za wydzielanie hormonu wzrostu, a tym samym za właściwą przemianę materii. Wynika z tego, że zarówno jego nadmiar jak i niedobór wpływają negatywnie na organizm. Nadmiar jest związany z osłabieniem i ospałością, niedobór zaś może przyczynić się do powstawania lęków. Badania dowiodły także, że osoby cierpiące na depresję posiadają obniżony poziom GABA. Funkcje GABA 1. Sen GABA pozwala spać odpowiednio głębokim snem oraz zapobiega wybudzaniu. Niedobór GABA jest częstą przyczyną bezsenności oraz chrapania. Nadmiar GABA może objawiać się chronicznym uczuciem zmęczenia oraz zwiększoną potrzebą snu. 2. Inteligencja i funkcje kognitywne Właściwa aktywność GABA przeciwdziała nadmiernemu pobudzeniu ośrodkowego układu nerwowego przez słabe bodźce. Umożliwia w ten sposób skupienie uwagi na istotnych elementach i zapobiega jej rozpraszaniu. Badania przeprowadzone przez dr Inny Slutsky z Akademii Medycznej w Tel-Awiw pokazują, że w dużej mierze za tworzenie wspomnień oraz plastyczność ośrodkowego układu nerwowego odpowiada neuroprzekaźnik GABA. Zdolność zapamiętywania koreluje więc dodatnio z ilością kwasu gamma-aminomasłowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Niedobór GABA przyczynia się do pogorszenia pamięci, a co za tym idzie także i spadku ilorazu inteligencji. 3. Komunikacja interpersonalna GABA jest neuroprzekaźnikiem hamującym. Oznacza to, że w ośrodkowym układzie nerwowym eliminuje zbędne i nadmiarowe impulsy, a także podnosi próg pobudliwości neuronów. W efekcie słabsze bodźce nie generują żadnej reakcji. Zrównoważony poziom GABA sprzyja więc powstawaniu uczucia spokoju, komfortu wewnętrznego i rozluźnienia. Przekłada się to z kolei na lepsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz na większa łatwość odnajdywania się w towarzystwie. Optymalna aktywność GABA w ośrodkowym układzie nerwowym gwarantuje pewność siebie oraz opanowanie, a to w znacznym stopniu ułatwia komunikację interpersonalną. Niedobór GABA jest częstą przyczyną występowania stanów lękowych, ataków paniki, a także napadów padaczkowych i agresji. Nadmiar GABA może przełożyć się z kolei na osłabienie poczucia własnej wartości oraz wzrost ignorancji w stosunku do codziennych obowiązków. 4. Stres GABA jako neuroprzekaźnik hamujący pozwala na wyciszenie umysłu. Jest on więc bardzo ważny w przypadku sytuacji stresowych. Ponadto kwas gamma-aminomasłowy reguluje uwalnianie kortyzolu, określanego jako “hormon stresu”. Kortyzol w trudnych sytuacjach przyspiesza metabolizm organizmu poprzez podniesienie stężenia glukozy we krwi, a tym samym zapewnia mu więcej energii do działania. Niedobór GABA przekłada się na inhibicję sekrecji kortyzolu, a tym samym na niezdolność do radzenia sobie ze stresem. Deficyty w tym obszarze objawiają się również wzmożoną agresją i wybuchowością. 5. Metabolizm GABA stymuluję produkcję oraz sekrecję hormonu wzrostu (HGH) z przysadki mózgowej. Hormon ten odpowiada z kolei za metabolizm tłuszczów oraz za powstawanie energii w mitochondriach komórkowych. Dzięki tej korelacji pomiędzy neurotransmiterem a hormonem wzrostu, GABA odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wytrzymałości organizmu oraz poprawie wydolności, a także ma duże znaczenie w rzeźbieniu sylwetki. Ponadto aż 70% hormonu wzrostu uwalnianego jest w trakcie snu. W związku z tym prawidłowo przespana noc, wynikająca z odpowiedniego poziomu GABA w układzie nerwowym, ma znaczenie dla budowania masy mięśniowej. GABA hamuje również wydzielanie innych hormonów anabolicznych, takich jak: testosteron oraz insulinoodporny czynnik wzrostu IGF-1. Sekrecja tych hormonów jest niezwykle istotna, gdyż pozwala na intensyfikację procesów wzrostowych i prowadzi do nasilenia syntezy nowych włókien mięśniowych Co zrobić kiedy jesteśmy posiadaczem polimorfizmu w GAD1? przede wszystkim dbamy o zdrowy styl życia, jak zawsze. Dodatkowo warto przemyśleć suplementację witamin B3 i B6 w odpowiednich dawkach oraz magnez i glicynę Bibliografia: Rola genu GAD1 (glutamate decarboxylase 1) oraz jego regulacji epigenetycznej w etiopatogenezie schizofrenii Adam Wysokiński, Wojciech Gruszczyński Kwas γ-aminomasłowy — metabolizm i jego zaburzenia Antoni Kowalski, Elżbieta Rębas, ludmiła Żylińska Zakład Neurochemii Molekularnej, Katedra Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź neuroexpert.org